Misja i cele

Misją Stowarzyszenia “Dom Kultury Niezależnej” jest promocja działań kulturalnego podziemia w Polsce i poza granicami kraju.

Głównymi celami Stowarzyszenia są:

  1. Rozwój kultury niezależnej w Polsce i na arenie międzynarodowej,

  2. Wspieranie i promocja twórców niezależnych,

  3. Aktywizacja kulturalna dzieci, młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych,

  4. Edukacja kulturalna,

  5. Animacja społeczno – kulturalna,

  6. Rewitalizacja nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków oraz do ewidencji zabytków, a także obiektów poza rejestrami, mających znaczenie emocjonalne, zagrożonych dalszym niszczeniem, bez względu na strukturę własności,

  7. Poszukiwanie i badanie kultur międzygalaktycznych,

  8. Promocja przestrzeni pozaziemskiej,

  9. Promocja piękna ciała i duszy ludzi oraz istot pozaziemskich.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku