Całodobowy monitoring: zadbajmy o bezpieczeństwo placu zabaw dla dzieci z ogrodem przy ulicy Legionów 39

Z treści naszego wniosku:

Wnioskodawcy są współautorami projektu P0001: Plac zabaw dla dzieci z ogrodem przy ulicy Legionów 39 (przed media projekt jest nazywany pierwszym kieszonkowym placem zabaw), który to zwyciężył w II edycji Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Łodzi i został oddany do użytku w grudniu 2015 roku (prace na placu rozpoczęły się w dniu 9 listopada 2015 roku, zakończyły w dniu 9 grudnia 2015). Celem inicjatywy lokalnej jest zadbanie o bezpieczeństwo w/w placu zabaw w postaci dokonania instalacji całodobowego monitoringu. Urządzenia monitorujące będą minimalizować ewentualne akty wandalizmu lub pozwolą na schwytanie sprawców. Adresatami inicjatywy są mieszkańcy Starego Polesia, którzy głosowali za projektem P0001, a także wszyscy inni, którzy będą korzystać z placu zabaw. Nadmienia się, że plac zabaw jest dla Starego Polesia bardzo cennym darem, który powstaje tylko i wyłącznie dzięki połączeniu pracy lokalnych społeczników z Urzędem Miasta Łodzi. Intencją jest, by plac zabaw jak najdłużej był w znakomitej kondycji, a w okolicach ulicy Legionów stanowił dowód na to, że Budżet Obywatelski jest wspaniałym rozwiązaniem, dzięki któremu niemożliwe staje się możliwe.

Uzasadnienie przydatności inicjatywy dla społeczności lokalnej:

Jako autorzy projektu P0001, którzy przez dwa lata starali się, by plac zabaw miał szansę powstać, wraz z mieszkańcami obawiamy się, że może dojść do aktów wandalizmu. O projekcie poinformowaliśmy naszego dzielnicowego, który przyjął już zapotrzebowanie na zwiększone patrole policji w naszym rejonie, a tym samym zwrócił uwagę na celowość monitoringu placu zabaw. Chcemy też zapobiegać spożywaniu alkoholu na tym terenie i pozostawiania po sobie sterty śmieci. Jak wspominaliśmy wcześniej, ta inwestycja jest dla nas darem szczególnymi i bardzo nam zależy, by dar ten jak najdłużej służył lokalnej społeczności, zgodnie z jego przeznaczeniem. W razie jakiegokolwiek wypadku na tym terenie będzie można odtworzyć zdarzenie.

Niestety, wniosek nie został zrealizowany z przyczyn technicznych.