Kontakt

Stowarzyszenie “Dom Kultury Niezależnej”
ul. Więckowskiego 13/4U, 90-721 Łódź

E-mail: biuro@domkulturyniezaleznej.pl

Telefon dyżurny: 737810030

KRS 0000543423

NIP 7272794710

REGON 360774004

Rachunki bankowe do rozliczeń i wpłacania darowizn:

Rachunek bankowy ogólny: PL 26 1750 0009 0000 0000 3022 1238

Rachunek wyodrębniony dla zespołu TATTVA: PL 54 1140 2004 0000 3702 8232 0943

Polecam Fakturownia.pl - prosty program do fakturowania online