L […] Łabędzie jak za dawnych lat

Zadanie polega na sprowadzeniu łabędzi i stworzeniu im odpowiednich warunków bytowych.

Lokalizacja: Park na Zdrowiu

Zadanie ponadosiedlowe

Foto: freeimages.com