L […] Magia Trzech Stawów

Rewitalizacja trzech „wyschniętych” stawów – remont / przebudowa mostków wraz z całą architekturą służącą funkcjonowaniu stawów, nasadzenie roślin wodnych, wpuszczenie wody, wpuszczenie „złotych rybek”, ustawienie małej architektury (ławki, kosze na śmieci, kosze na psie kupy).

Lokalizacja: Park na Zdrowiu

Zadanie ponadosiedlowe