L […] Odbudowa historycznego hipodromu – etap I

Zadanie ma na celu odbudowę historycznych Torów Wyścigów Konnych w Rudzie Pabianickiej, które funkcjonowały w latach 1902 – 1939. Z uwagi na rozmach inwestycji zadanie ma charakter kilkuetapowy.

Lokalizacja:

kwartał ulic: Konna, Wyścigowa, Długa Ksawerowska

Zadanie ponadosiedlowe

Foto archiwalne – Muzeum Sportu