L0017: Wystawa Psów Nierasowych

W Łodzi jest wiele psów nierasowych, a nie ma dla nich wydarzeń takich jak dla psów rasowych. Wydarzenie ma promować ideę by zamiast kupowania psów od pseudohodowców skoncentrować się na przygarnięciu psa nierasowego, a także informować jak dbać o zdrowie psa. To także promocja sprzątania po swoim psie w miejscach publicznych i zwrócenie uwagi na problem bezdomności psów nierasowych.

Koszt: 40000 zł

Zadanie ponadosiedlowe.