Cele Stowarzyszenia

Głównymi celami Stowarzyszenia są:

  1. Rozwój kultury niezależnej w Polsce i na arenie międzynarodowej,
  2. Wspieranie i promocja twórców niezależnych,
  3. Aktywizacja kulturalna dzieci, młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych,
  4. Edukacja kulturalna,
  5. Animacja społeczno – kulturalna,
  6. Rewitalizacja nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków oraz do ewidencji zabytków, a także obiektów poza rejestrami, mających znaczenie emocjonalne, zagrożonych dalszym niszczeniem, bez względu na strukturę własności,
  7. Poszukiwanie i badanie kultur międzygalaktycznych,
  8. Promocja przestrzeni pozaziemskiej,
  9. Promocja piękna ciała i duszy ludzi oraz istot pozaziemskich.