Oddajcie koronę staropoleskiej Królowej!

Oddajcie koronę staropoleskiej Królowej! Projekt ma na celu przywrócenie dawnej świetności niezwykłej kamienicy zlokalizowanej przy ulicy Legionów 54 / ul. Żeromskiego 1 w Łodzi. Kamienica znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków, a jej stan jest opłakany. Kamienica jest własnością prywatną, ale od dawna nie widać nawet śladu działań mających na celu przeprowadzenie remontów. Ideą jest wykup tej kamienicy przez UMŁ, całkowita rewitalizacja – z podkreśleniem konieczności przywrócenia kopuły i wieżyczek, a następnie przeznaczenie nieruchomości na chociażby mieszkania na zasadach jak w projekcie MIA100 Kamienic. Jeżeli nie będzie możliwy wykup – to podjęcie się rewitalizacji z uwagi na walory architektoniczne tej kamienicy.

Kamienica za czasów swej świetności prezentowała się w sposób następujący (po prawej / po lewej – stan obecny):

LEGIONÓW54Qfoto: foto archiwalne z internetu