P0011SP: Remont elewacji kamienicy przy Legionów 36

Remont elewacji frontowej z balkonami oraz remont elewacji bocznej, widocznej od strony ul. Gdańskiej. Estetyka kamienic zlokalizowanych na jednej z najstarszych ulic Łodzi jest bardzo ważna nie tylko dla samych mieszkańców osiedla czy miasta, ale i osób przyjezdnych. Wyremontowana sąsiednia kamienica (Legionów 38) aż się „kłóci” z elewacją kamienicy proponowanej do remontu. Koszt: 300000 zł.