Przejezdny woonerf z tramwajem w tle: ulica Legionów i ulica Cmentarna (Legionów od Gdańskiej, Cmentarna – do Ogrodowej)

Przejezdny woonerf z tramwajem w tle dotyczy ulicy Legionów (na odcinku od ulicy Gdańskiej do ulicy Cmentarnej) oraz ulicy Cmentarnej (na odcinku od ulicy Legionów do ulicy Ogrodowej). Jest to jeden z najbardziej klimatycznych odcinków historycznego warkocza Łodzi, w którym podróż tramwajem stanowi samą przyjemność. Nie będziemy tutaj opisywać obecnego stanu nawierzchni i oddziaływania tramwajów na kamienice („wszystko w mieszkaniach się trzęsie”), gdyż te dwie ulice są już ujęte w planie rewitalizacji obszarowej, a my jedynie pragniemy projekt uatrakcyjnić. Pomysł na przejezdny woonerf z tramwajem tle ma charakter mocno unikatowy. Nie proponujemy projektu o charakterze nieprzejezdnym, gdyż w praktyce długo by się taki pomysł nie otrzymał (przykładem jest woonerf na ul. 6 Sierpnia).

Historycznie ulica Legionów na odcinku od Ulicy Gdańskiej do Żeromskiego była deptakiem – jest zatem podstawa to zdecydowanego ograniczenia ruchu samochodowego, a także zamiana miejsc parkingowych na liczne nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów oraz umieszczenia stylizowanych mebli miejskich oraz latarni. Nie należy zapominać o koszach na śmieci oraz koszach na psie odchody. Na ulicy Cmentarnej należy szczególnie zadbać o starodrzew, a także dokonać dodatkowych nasadzeń roślin i uwzględnić meble miejskie, latarnie, kosze na śmieci i kosze na psie odchody. Na całym proponowanym obszarze należy zrewitalizować nawierzchnię dróg (jeśli możliwe – zrewitalizować zabytkową tkankę, a nie stosować współczesnych zamienników) i chodników, wymienić torowisko. Prosimy o uwzględnienie wymiany nieestetycznych ogrodzeń, zwłaszcza znajdujących się przy ulicy Cmentarnej.

Proszę o ujęcie propozycji mojego przedsięwzięcia w opracowywanym programie rewitalizacji

foto: archiwum z lat 60-tych