Wykup i rewitalizacja kamienicy Juliusza Gernotha (Ul. Gdańska 11 / Ul. Legionów 35 – 37)

Wykup i rewitalizacja kamienicy Juliusza Gernotha (Ul. Gdańska 11 / Ul. Legionów 35 – 37) – kamienica widnieje w Gminnej Ewidencji Zabytków, w historii obiektu jest wpis „do wyłączenia z użytkowania”. Tymczasem kamienica ta posiada w sobie potężny i zupełnie niewykorzystany potencjał mieszkaniowy, poza tym na stałe wpisała się w krajobraz Starego Polesia i żal jest patrzeć jak niszczeje (jej stan jest alarmujący, zwłaszcza po pożarze w 2015 roku na wyłączonym z użytkowania poddaszu). Istotą jest wykup udziałów i przeprowadzenie rewitalizacji kamienicy, co przyczyni się do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludzi na zasadach obowiązujących jak w MIA100 Kamienic. Lokalizacja kamienicy jest niezwykle atrakcyjna, przy czym należy szczególnie podkreślić, że kamienica ta wdzięcznie wplata się w historyczny warkocz Łodzi.

Proszę o ujęcie propozycji mojego przedsięwzięcia w opracowywanym programie rewitalizacji.

Foto: fotopolska.eu