Wykup i rewitalizacja Pałacu Kellera

Wykup i rewitalizacja Pałacu Rudolfa Kellera, który w latach 90-tych XX wieku trafił niefortunnie w prywatne ręce i od tej pory niszczeje w zatrważającym tempie, a którego stan jest uznawany przez obrońców zabytków za alarmujący. Pałac trafił na rynek wtórny i jest przeznaczony na sprzedaż za kwotę 4 000 000 zł netto, jednakże istnieje obawa, że nie znajdzie nabywcy i będzie narażony na dalsze niszczenie. Właściciel Pałacu jest cudzoziemcem, a jego pełnomocnik podczas rozprawy sądowej oznajmił, że nie jest już pełnomocnikiem właściciela- zatem sytuacja tym bardziej staje się niebezpieczna dla tego unikatowego zabytku. W procesie rewitalizacji należy uwzględnić także rewitalizację przyległego ogrodu i ogrodzenia. Nie pozwólmy na to, by nasze dziedzictwo kulturowe padło ofiarą okropnych w skutkach i rażących zaniedbań!

Proszę o ujęcie propozycji mojego przedsięwzięcia w opracowywanym programie rewitalizacji.

Foto z Wikipedia