ZIELONE PODWÓRKO MIEJSKIE

Projekt ma na celu stworzenie klimatycznego zielonego zakątka w podwórkowej przestrzeni miejskiej. Uważamy, że zazielenianie podwórek ma kluczowe znaczenie przy walce z deficytem zieleni w mieście. Ponadto realizacja zadania może motywować ludzi do podjęcia zielonych inicjatyw na posesjach, gdzie przebywają lub mieszkają. Dodatkiem jest ustawienie pergoli pod kontenery na odpady, które zaburzają estetykę otoczenia oraz są kłopotliwe z racji ustawienia ich pod oknami.

Lokalizacja: ul. Więckowskiego 13 (wejście od ul. Zachodniej 93) / osiedle Katedralna

Budżet: 55 000 zł.

Foto: freeimages.com